OBJECTE:
La present pàgina Web ha estat dissenyada per a donar a conèixer els serveis i productes oferts per Hotel Babot, amb domicili social en Ctra. del Coll d’Ordino, AD300 Ordino – ANDORRA.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Hotel Babot és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre la pàgina www.hotelbabotandorra.com siendo Hotel Babot licenciataria exclusiva d’aquests.

CONTINGUTS:
Es facilita a través d’aquest Web informació sobre serveis i productes destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d’aplicació.

ACCÉS I ÚS:
Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en aquesta, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi. Les condicions d’accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari d’aquesta, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de Hotel Babot Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzats.

RESPONSABILITAT:
Hotel Babot no es fa responsable en cap concepte per cap mena de mal que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut d’aquesta, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

SERVEI:
Hotel Babot es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina Web, sense previ avís, de manera discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporats en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per a la finalitat descrita, segons s’especifiqui en la llegenda adjunta a cada formulari. Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei o informació requerida per l’Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractats amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 d’11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que el puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les quals han estat sol·licitats a l’Usuari. Com a únic responsable del fitxer, Hotel Babot es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia. Finalment, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment del que s’estableix en la LOPD, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal referent a això , sense que en cap cas aquest servei suposi cap contraprestació. Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Hotel Babot no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan Hotel Babot disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula “publicitat” apareixerà en l’inici del missatge.

GENERALS:
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web www.hotelbabotandorra.com serà aplicable la legislació d’Andorra sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web.

L’accés a la pàgina Web de www.hotelbabotandorra.com implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.